Aktuální akce

Jsme otevřeni všem záchvěvům i bouřím ZEMĚ, každému, kdo má opravdu co říci.

Hledáme různé formy sdělení, tedy přednes, recitaci, poezii, hudbu, divadelní pokusy, které chtějí něco sdělit ze sebe, z tebe, ZeMě. Jsme prostorem pro každého, kdo chce začít, ale jsme prostorem i pro ty, kdo chtějí slavně skončit. Vítáme firemní akce i shlukování různých uměleckých, edukativních i jinak prospěšných skupin. Jsme ZEMĚ, která se otevírá každému, kdo s dobrým úmyslem přichází.

Již proběhlé akce